• Yaban hayatı konusunda bilimsel araştırma yürütenlere, bu konuya meraklı-ilgili lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde yaban hayatının farklı konularında görev yapan öğretim üyeleriyle işbirliği yaparak yabani hayvan türlerinin gözlem ve envanter tekniklerini bilimsel çerçevede teorik ve uygulamalı olarak öğretmek,
  • Üniversitelerin lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara arazi şartlarında yürütecekleri yaban hayatı araştırmaları için pratik bilgi ve tecrübe kazandırmak ve mevcut bilgilerini kullanma yetisi kazandırmaktır,
  • Yaban hayatı ekolojisi üzerine çalışan araştırmacıları ve genç bilim adamlarını yaban hayatı ortamlarında bir araya getirerek aralarında bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlayacak bir zemin oluşturmak ve proje geliştirme konusunda vizyon kazanmalarını sağlamak,
  • Hedef kitlemizi, Yaban hayatı konusunda tecrübeli ve konusunun uzmanı bilim adamları ile bir araya getirerek, disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmak ve çok yönlü yeni proje fikirlerinin ortaya çıkmasına önderlik etmek,
  • Proje eğitim etkinliklerin tamamlayıp dönen katılımcıyı gittiği yerde bir yaban hayatı gözlemi planlayıp yürütebilecek veya yaban hayatına yönelik bir envanter uygulamasında görev alabilecek seviyeye getirmek.
Etkinliğimiz 30 Ekim - 6 Kasım 2019 tarihlerinde Sındırgı OBAM Thermal Otel'de gerçekleştirilecektir.
yhekokurs

Başvuru formu

Türkiye’nin çeşitli Üniversitelerinde Yüksek lisans – Doktora eğitimlerine devam eden lisansüstü öğrencileri ile bir araştırma kurumunda araştırmacı olarak görev yapan ve 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar projemize başvurabilirler.
Başvuru yapacak adayların aynı zamanda TÜBİTAK-ARBİS "Araştırmacı Bilgi Sistemi"ne de kayıt olmaları gerekmektedir: https://arbis.tubitak.gov.tr
yhekokurs

Eğitim takvimi

Etkinliğimiz 30 Ekim - 6 Kasım 2019 tarihleri arasında Sındırgı OBAM Thermal Otel'de Sındırgı/Balıkesir’de gerçekleştirilecektir.
Son başvuru Tarihi: 10.10.2019
Kesin Katılımcı Listelerinin açıklanma tarihi: 11.10.2019
TÜBİTAK

TÜBİTAK-2237-A

Projemiz, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında desteklenmektedir.
ITICU

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Projemiz İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.