• Yaban hayatı konusunda bilimsel araştırma yürütenlere, bu konuya meraklı-ilgili lisansüstü öğrencilerine ve araştırmacılara, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde yaban hayatının farklı konularında görev yapan öğretim üyeleriyle işbirliği yaparak yabani hayvan türlerinin gözlem ve envanter tekniklerini bilimsel çerçevede teorik ve uygulamalı olarak öğretmek,
  • Üniversitelerin lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara arazi şartlarında yürütecekleri yaban hayatı araştırmaları için pratik bilgi ve tecrübe kazandırmak ve mevcut bilgilerini kullanma yetisi kazandırmaktır,
  • Yaban hayatı ekolojisi üzerine çalışan araştırmacıları ve genç bilim adamlarını yaban hayatı ortamlarında bir araya getirerek aralarında bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlayacak bir zemin oluşturmak ve proje geliştirme konusunda vizyon kazanmalarını sağlamak,
  • Hedef kitlemizi, Yaban hayatı konusunda tecrübeli ve konusunun uzmanı bilim adamları ile bir araya getirerek, disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmak ve çok yönlü yeni proje fikirlerinin ortaya çıkmasına önderlik etmek,
  • Proje eğitim etkinliklerin tamamlayıp dönen katılımcıyı gittiği yerde bir yaban hayatı gözlemi planlayıp yürütebilecek veya yaban hayatına yönelik bir envanter uygulamasında görev alabilecek seviyeye getirmek.
2021/2 Dönem Eğitim Etkinlik tarihleri 12-18 Aralık 2021 (TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir)
2021/3 Dönem Eğitim Etkinlik tarihleri 6-12 Mart 2022 (TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir)
2022/1 Dönem Eğitim Etkinlik tarihleri 12-18 Eylül 2022 (TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir)
2022/2 Dönem Eğitim Etkinlik tarihleri 07-13 Kasım-2022 ( TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir)
İstanbul Ticaret Üniversitesi Çevre ve Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi ile Doğada Sanat Var Çalışma grubunun birlikte düzenlediği webiner programı yakında başlıyor. Katılanların sonunda sertifika alabilecekleri programla ilgili her türlü bilgiyi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz:
https://www.ticaret.edu.tr/Haberler/Detay/id/1350
yhekokurs

Başvuru formu

Türkiye’nin çeşitli Üniversitelerinde Yüksek lisans – Doktora eğitimlerine devam eden lisansüstü öğrencileri ile bir araştırma kurumunda araştırmacı olarak görev yapan ve 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar projemize başvurabilirler.
Başvuru yapacak adayların aynı zamanda TÜBİTAK-ARBİS "Araştırmacı Bilgi Sistemi"ne de kayıt olmaları gerekmektedir: https://arbis.tubitak.gov.tr
yhekokurs

Eğitim takvimi

2022/1 Eğitiminin tarihleri 12-18 Eylül 2022 (Desteklenmiştir)
2022/2 Eğitiminin tarihleri 07-13 Kasım-2022 (Desteklendiği Takdirde) (Desteklenmiştir)
TÜBİTAK

TÜBİTAK-2237-A

Projemiz, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında desteklenmektedir.
ITICU

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Projemiz İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.