• Prof.Dr. İdris OĞURLU
  İstanbul Ticaret Üniversitesi Çevre ve Doğa Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi
  • Yaban hayatı ekolojisi temel kavramlar
  • Yaban hayatı popülasyonlarının karakteristikleri
  • Yaban hayatında envanter nedir; ne değildir?
  • Yaban hayatında envanter tekniklerinden hangisi, nerede, ne zaman?
 • Prof.Dr. İbrahim ÖZDEMİR
  Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü
  • Uydu verileri kullanılarak yaban hayvanlarının habitat uygunluk haritalarının düzenlenmesi
 • Doç. Dr. Zeynel ARSLANGÜNDOĞDU
  İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
  • Kuş (aves) bilgisi ve ekolojisi
  • Ötücü kuşlar
  • Su kuşları
  • Türkiye kuş türlerinin ve yaban hayatında önemli örneklerin tanıtımı
 • Doç.Dr. Ebubekir GÜNDOĞDU
  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü
  • Türkiye’nin büyük memeli yaban hayvanları
 • Dr. Öğretim Üyesi Halil SÜEL
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO, Ormancılık Bölümü, Isparta
  • Sulak alan ekolojsi
  • Sulak alanların yaban hayatındaki yeri ve önemi
  • Su kuşlarının ekolojisi ve doğa korumadaki önemi
 • Dr. Öğr. Üyesi Tarkan YORULMAZ
  Çankırı Karatekin Üniversitesi, Biyoloji Bölümü
  • Küçük Memeli yaban hayvanlarında gözlem teknikleri
  • Yaban hayatında saha çalışması
 • Dr. Öğretim Üyesi Fergan KARAER
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
  • Yaban hayatında habitat
  • Yaban hayatında habitat tipleri
  • Yaban hayatında habitat değişimleri
  • Anket ve röportaj teknikleri, projenin değerlendirilmesi, dilek ve öneriler
 • Dr. Öğretim Üyesi Yasin ÜNAL
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü
  • Yaban hayatı çalışmalarında arazi ve kamp teknikleri, kampçılık
  • Yaban hayatı gözlemlerinde kullanılan teknik araçlar
  • Yaban hayatı popülasyonlarında doğrudan ve dolaylı gözlem teknikleri genel bilgiler
  • Doğrudan sayım metodları- total sayımlar
  • Doğrudan sayım metodları –örnekleme
2019/3 dönem etkinliğimiz 21-28 Şubat 2020 tarihlerinde Sındırgı OBAM Thermal Otel'de gerçekleştirilecektir (Desteklendiği takdirde).
yhekokurs

Başvuru formu

Türkiye’nin çeşitli Üniversitelerinde Yüksek lisans – Doktora eğitimlerine devam eden lisansüstü öğrencileri ile bir araştırma kurumunda araştırmacı olarak görev yapan ve 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar projemize başvurabilirler.
Başvuru yapacak adayların aynı zamanda TÜBİTAK-ARBİS "Araştırmacı Bilgi Sistemi"ne de kayıt olmaları gerekmektedir: https://arbis.tubitak.gov.tr
yhekokurs

Eğitim takvimi

Etkinliğimiz 25 Kasım - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Sındırgı OBAM Thermal Otel'de Sındırgı/Balıkesir’de gerçekleştirilecektir.
Kesin Katılımcı Listelerinin açıklanma tarihi: 18.11.2019
TÜBİTAK

TÜBİTAK-2237-A

Projemiz, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında desteklenmektedir.
ITICU

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Projemiz İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.