Eğitmenler

 

Prof.Dr. İdris OĞURLU

İstanbul Ticaret Üniversitesi Çevre ve Doğa Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi

 • Yaban hayatı ekolojisi temel kavramlar
 • Yaban hayatı popülasyonlarının karakteristikleri
 • Yaban hayatında envanter nedir; ne değildir?
 • Yaban hayatında envanter tekniklerinden hangisi, nerede, ne zaman?

 

Prof.Dr. İbrahim ÖZDEMİR

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü

 • Uydu verileri kullanılarak yaban hayvanlarının habitat uygunluk haritalarının düzenlenmesi
 •  

Doç. Dr. Zeynel ARSLANGÜNDOĞDU

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü

 • Kuş (aves) bilgisi ve ekolojisi
 • Ötücü kuşlar
 • Su kuşları
 • Türkiye kuş türlerinin ve yaban hayatında önemli örneklerin tanıtımı
 
Yrd. Doç.Dr. Vedat BEŞKARDEŞ

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü

 • Türkiye’nin büyük memeli yaban hayvanları
 
Dr. Öğretim Üyesi Halil Süel

Süleyman Demirel Üniversitesi Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO, Ormancılık Bölümü, Isparta

 • Sulak alan ekolojsi
 • Sulak alanların yaban hayatındaki yeri ve önemi
 • Su kuşlarının ekolojisi ve doğa korumadaki önemi
 • Sulak alanların yaban hayatındaki yeri ve önemi

 

Dr. Öğretim Üyesi Serdar GÖZÜTOK

Abant İzzet Baysal Üniversitesi/Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü

 • Küçük Memeli yaban hayvanlarında gözlem teknikleri
 • Yaban hayatında saha çalışması
 
Dr. Öğretim Üyesi Fergan KARAER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 • Yaban hayatında habitat
 • Yaban hayatında habitat tipleri
 • Yaban hayatında habitat değişimleri
 • Anket ve röportaj teknikleri, projenin değerlendirilmesi, dilek ve öneriler

 

Dr. Öğretim Üyesi Yasin ÜNAL

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü

 • Yaban hayatı çalışmalarında arazi ve kamp teknikleri, kampçılık
 • Yaban hayatı gözlemlerinde kullanılan teknik araçlar
 • Yaban hayatı popülasyonlarında doğrudan ve dolaylı gözlem teknikleri genel bilgiler
 • Doğrudan sayım metodları- total sayımlar
 • Doğrudan sayım metodları –örnekleme
...

Başvuru formu

Türkiye’nin çeşitli Üniversitelerinde Yüksek lisans – Doktora eğitimlerine devam eden lisansüstü öğrencileri ile bir araştırma kurumunda araştırmacı olarak görev yapan ve 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar projemize başvurabilirler.

Başvuru yapacak adayların aynı zamanda TÜBİTAK-ARBİS "Araştırmacı Bilgi Sistemi"ne de kayıt olmaları gerekmektedir:

https://arbis.tubitak.gov.tr

...

Eğitim takvimi

Etkinliğimiz 15-22 Ekim 2018 tarihleri arasında Sındırgı OBAM Thermal Otel'de Sındırgı/Balıkesir’de gerçekleştirilecektir.
Kesin Katılımcı Listelerinin açıklanma tarihi:01.10.2018
  
 
 
 

...

TÜBİTAK-2237-A

Projemiz, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında desteklenmektedir.

...

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Projemiz İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.