Yaban hayatı gözlem ve envanteri konusunda bir bilim okulu ve kurs mahiyetindeki bu proje etkinliğinin temel hedefi, üniversitelerin yaban hayatı konusunda bilimsel araştırma yürüten ve bu konuda meraklı olan lisansüstü öğrencileri, genç araştırmacıları ve yaban hayatının çeşitli bilim dallarında görev yapan konusunun uzmanı öğretim üyelerini ve genç araştırmacıları bir araya getirmek suretiyle bilgisi ve ülkemizde yayılış gösteren yaban hayatı türlerinin gözlem tekniklerini teorik ve uygulamalı bir tarzda öğretmektir. Aynı zamanda bilimsel etkinliğe katılan farklı branştaki akademisyenler yaban hayatı odaklı bilgi alışverişinde bulunabilecekleri için proje kapsamında yaban hayatı konusunda disiplinler arası yeni projeler ortaya çıkacağını düşünmekteyiz.

Bu bilimsel etkinlik projesi,TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında TÜBİTAK-BİDEB’in nakdi desteği ile yürütülecektir. Projemize Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü tarafından AYNİ destek sağlanmaktadır. Proje etkinliklerinde, konusunun uzmanı 5 farklı üniversitede görev yapan 8 adet eğitmen görev almaktadır. Hedef kitlemiz; yaban hayatı konusunda Türkiye’nin çeşitli Üniversitelerinde Yüksek lisans – Doktora eğitimlerine devam eden Lisansüstü öğrencileri ile Üniversite ve Araştırma kurumlarında Araştırmacı olarak görev yapan ve 35 yaşını aşmamış katılımcılardır. Bu nedenle bu hedef kitleye uygun eğitim verebilmek amacıyla da yaban hayatı konusunda uzman öğretim üyelerinin bilgi ve tecrübeleri ile zenginleştirilmiş bir doğa eğitim formatı sunulacaktır. Hedef kitleye yaban hayatı ekolojisi ve envanter teknikleri konusunda bilimsel ve uygulamalı bilgiler sunulacaktır.

yhekokurs

Başvuru formu

Türkiye’nin çeşitli Üniversitelerinde Yüksek lisans – Doktora eğitimlerine devam eden lisansüstü öğrencileri ile bir araştırma kurumunda araştırmacı olarak görev yapan ve 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar projemize başvurabilirler.
Başvuru yapacak adayların aynı zamanda TÜBİTAK-ARBİS "Araştırmacı Bilgi Sistemi"ne de kayıt olmaları gerekmektedir: https://arbis.tubitak.gov.tr
yhekokurs

Eğitim takvimi

Etkinliğimiz 21-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Sındırgı OBAM Thermal Otel'de Sındırgı/Balıkesir’de gerçekleştirilecektir. (Desteklendiği takdirde)
Kesin Katılımcı Listelerinin açıklanma tarihi: 05.04.2019
TÜBİTAK

TÜBİTAK-2237-A

Projemiz, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında desteklenmektedir.
ITICU

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Projemiz İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.